Retablering af hegn

Den 01-02 APR afholdt Inspektionen forårets arbejdsweekend. Efter en bitter dram i Folkestuen blev opgaverne fordelt og iværksat. Hovedopgaven lørdag var retablering af hegnet i den vestlige del af nordskellet. Her har længe været et gammelt trådhegn, som for en stor del var rustet væk. Resterne af hegnstolper, metallåger og stumper af trådhegn var tilbage. Det skulle væk og erstattes af det diskrete 2-tråds ehgn på træpæle, som omkranser størstedelen af vort øvelsesområde.

Så Snapperen blev kørt frem med den lille trailer og den gamle Freguson traktor fik monteret knop, så en større påhængsvogn kunne spændes efter til transport af pæle, tråd og til fjernelse af de gamle rustne hegnrester. Med tanke på vores efterhånden betragtelige alder, var der lejet et benzindrevet pælebor, som kunne skabe hullerne til de nye pæle. Men også en vinkelsliber måtte rigges til for at kunne fjerne rustne hegnstolper.

Vejret var med os, arbejdslysten stor og frokosten, som Mie havde stillet på benene i gårdhaven efter arbejdet velfortjent.

Hovedopgaven søndag var produktion af brænde. Efter at have lagt endnu en række fliser inde i brændeskuret kunne opskæring og flækning begynde. Og her er arbejde til mange dage endnu.

Men også mange andre mindre opgaver blev løst til Sandbjerginspektørens store tilfredshed.

Arbejdet søndag sluttede med en flyveopvisning. Martin riggede en stor professionel drone til og snart summede den lystigt, som en kæmpe humlebi, over lejren.

Tak for en produktiv weekend, hvor der lørdag var 8 og søndag 6 flittige medlemmer i gang.